+420 605 094 156
  rezervace@krkonoserelax.cz
csnlendepl

Prosím věnuje pozornost vládním opatřením, jak byla vyhlášena usnesením vlády České republiky č. 1066 ze dne 25. 11. 2021. V části II. 6. d) tohoto usnesení je stanoveno:

  • Poskytovatel ubytování je povinen před zahájením ubytování zkontrolovat splnění podmínek ubytování u ubytované osoby (podle bodu II/17 usnesení).
  • Ubytovaná osoba je povinná splnění podmínek podle bodu II/17 usnesení prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout.

Ubytované mohou být pouze osoby, které dle bodu II/17 výše uvedeného usnesení splňují podmínky pro pobyt a to následovně:

  • Osoba byla očkovaná, může se prokázat očkovacím certifikátem a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
  • Osoba v posledních 180 dnech prodělala nemoc COVID-19, uběhla už doba izolace a může se prokázat potvrzením o prodělání nemoci

Negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším než 72 hodin se budou moci prokázat pouze předem specifikované skupiny, které mají výjimku:

  • osoby mladší 18 let.
  • osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat (nutno prokázat lékařskou zprávou).
  • osoby, které jsou v procesu očkování (neuplynula doba 14 dnů od poslední dávky obdržené vakcíny).

 Děti do 12 let se testem prokazovat nemusí.